W związku z rozpoczęciem rekrutacji do Klubu Dziecięcego „Bąbel” w Bolkowie zainteresowane osoby informujemy, że deklaracje zapisu dziecka oraz niezbędne oświadczenia można pobrać ze strony internetowej:http://fundacjaczasstart.pl/ . Deklaracje zapisu wraz z załączonymi oświadczeniami (podanie wszystkich niezbędnych informacji). Wypełnioną deklarację oraz oświadczenia dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Bolkowie można składać od piątku 02.02.2024 r. do poniedziałku 12.02.2024 r. w kopercie do specjalnie opisanej skrzynki znajdującej się na parterze Urzędu.

Prosimy, aby wszystkie dokumenty włożone zostały do koperty. Kopertę należy podpisać „REKRUTACJA DO KLUBU DZIECIĘCEGO BĄBEL W BOLKOWIE.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski Bolkowie nie uczestniczy w rekrutacji.

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na poniższe dane:
Fundacja Czas Start, ul. Widokowa 7, 58-170 Dobromierz
Numer konta: 95 1090 2343 0000 0001 4472 3342
Tytuł: opłata rekrutacyjna (imię i nazwisko dziecka)