Fundacja „Czas Start” pozyskała dotację w ramach programu Maluch+ na utworzenie Klubu Dziecięcego „Bąbel” w Bolkowie. W zaadaptowanym na ten cel budynku przy ulicy Rycerskiej zostaną utworzone 24 miejsca dla dzieci od roku do 2,5 lat. 

Program „MALUCH+” jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

Obecnie Fundacja oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie na utworzenie 24 miejsc w klubie dziecięcym. Przewiduje się, że prace budowlane potrwają do października 2023 i już od listopada br. dzieci będą mogły uczęszczać do placówki.

Po zakończeniu części inwestycyjnej Fundacja wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania placówki tak, aby opłąty dla rodziców były jak najniższe.

O terminie rekrutacji dzieci a także naborze pracowników będziemy informować Państwa na bieżąco.