O fundacji

„Czas Start” to fundacja dla dzieci i młodzieży realizująca szereg projektów mających na celu podnoszenie jakości ich życia.

Fundacja w ramach działalności wspiera rozwój, oświatę oraz edukację, wychowanie dzieci i młodzieży, a także stwarza rodzicom warunki do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Rozwija również aktywność w zakresie profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży, pomocy społecznej, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
W zakresie podejmowania różnych aktywności staramy się patrzeć na dzieci i młodzież przez pryzmat ich środowisk lokalnych. Dzięki temu możemy skuteczniej przyczyniać się do wyrównywania szans dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk gdzie ich sytuacja jest trudna.
Najwięcej możliwości skorzystania z naszych zasobów daje udział w programach i projektach. Poprzez udział w różnych zadaniach pragniemy, aby młodzi ludzie rozwijali się zarówno intelektualnie jak i fizycznie zdobywając przy tym kompetencje społeczne. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wzrastają ich szanse na sukces edukacyjny, społeczny, zawodowy czy nawet życiowy.
Działamy realizując różnorodne projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości w poszanowaniu tradycji narodowej i kulturowej.