Fundacja „Czas Start” zakupiła 2 elementy placu zabaw, który powstaje przy ul. Rycerskiej w Bolkowie. Jest to pierwszy etap inwestycji. Sprzęt został zakupiony dzięki wsparciu z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK” w kwocie 5 000,00 zł.
 
Zakup sprzętu wraz z montażem to część większej inwestycji jaką Fundacja „Czas Start” wraz z Gminą Bolków będzie realizować w kolejnych miesiącach. Planowane jest zagospodarowanie działki w Bolkowie przy ulicy Rycerskiej na teren rekreacyjny. W ramach całego zadania znajdujący się tam budynek zostanie zaadaptowany na Klub Dziecięcy dla 24 dzieci. Zaś na otaczającej działce znajdującej się w centrum Bolkowa blisko parku ma powstać ogólnodostępny plac zabaw z którego będą mogli skorzystać wszyscy chętni. Plac zabaw będzie służył także dla dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego. Na tym terenie ma powstać także zielony zakątek związany z edukacją ekologiczną dzieci.