Fundacja „Czas Start” otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Stworzenie miejsca do aktywizacji mieszkańców Stradomi Wierzchniej oraz popularyzacji idei odnowy wsi dolnośląskiej”.

Zadanie obejmuje między innymi organizację Pikniku Rodzinnego oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych i materiałów informacyjno-promocyjnych.

Dofinansowanie udzielone zostało w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące idee odnowy wsi” w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

Całkowita wartość zadania publicznego to kwota 12 630,00 zł, zaś dofinansowanie wynosi 10 000,00 zł.