Zarząd Fundacji „Czas Start” w dniu 16 sierpnia 2023 roku podpisał umowę z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania pn. „Utworzenie 24 miejsc opieki w Klubie Dziecięcym Bąbel przy ul. Rycerskiej 25B w Bolkowie”. Umowa realizowana jest w ramach projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+2022-2029, w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 

Celem projektu jest utworzenie 24 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość zadania to 357 000,11 zł.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 297 840,00 zł.

 

W ramach projektu budynek przy ulicy Rycerskiej 25B zostanie dostosowany do potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością, w celu utworzenia klubu dziecięcego. Otrzymana dotacja pozwoli sfinansować prace budowlane polegające na dostosowaniu obiektu do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W wyniku przeprowadzonych prac zostaną utworzone 24 nowe miejsca opieki w klubie dziecięcym.

Grupą docelową projektu są dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a także rodzice i opiekunowie tych dzieci.