W związku z rozpoczęciem rekrutacji do Klubu Dziecięcego „Bąbel” w Bolkowie zainteresowane osoby informujemy, że deklaracje zapisu dziecka oraz niezbędne oświadczenia można pobrać ze strony internetowej:http://fundacjaczasstart.pl/ . Deklaracje zapisu wraz z załączonymi oświadczeniami (podanie wszystkich niezbędnych informacji). Wypełnioną deklarację oraz oświadczenia należy składać od poniedziałku 08.07.2024 r. do piątku 19.07.2024 r. w kopercie do Klubu Dziecięcego „Bąbel” w Bolkowie (ul Rycerska 25B), w godzinach od 6:30 do 15:00.

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na poniższe dane:
Fundacja Czas Start, ul. Widokowa 7, 58-170 Dobromierz
Numer konta: 95 1090 2343 0000 0001 4472 3342
Tytuł: opłata rekrutacyjna (imię i nazwisko dziecka)