Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn. „Stworzenie warunków do zabawy i edukacji na terenie miejscowości Bolków”.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Przedmiar robót
Projekt budowlany
Informacja z wyboru wykonawcy