Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn. „Przebudowa budynku kontenerowego na cele klubu dziecięcego wraz z infrastrukturą w Bolkowie przy ul. Rycerskiej 25B, 59-420 Bolków”.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.